Organisatie

De gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf werken samen om het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg te ontwikkelen tot een van de meest aantrekkelijke internationaal gëoriënteerde woon-, recreatie- en werklocaties in de Randstad. Met ruimte voor groen, recreatie, natuur, ecologie en landbouw. Voor de ontwikkeling van het Wassenaarse gedeelte vindt overleg plaats met de gemeente Wassenaar.

Stuurgroep en projectorganisatie

Voor de ontwikkeling van de Locatie Valkenburg is een stuurgroep samengesteld. Deze is sinds begin 2005 actief.

De stuurgroep bestaat op dit moment uit:

  • Krijn van der Spijk, wethouder gemeente Katwijk;
  • Klaas Jan van der Bent, wethouder gemeente Katwijk;
  • Daniëlle Schrijver, ambtelijk opdrachtgever namens de gemeente Katwijk;
  • Eva Klein Schiphorst, directeur Ontwikkeling en Transacties van het Rijksvastgoedbedrijf;
  • Nico Smiet, projectdirecteur van het Rijksvastgoedbedrijf;
  • Nicolien Lodeweegs, projectleider van het Rijksvastgoedbedrijf;
  • Hans van Dalfsen, projectleider van de gemeente Katwijk.

Projectorganisatie

De projectorganisatie bestaat uit:

  • Een kernteam, dat zich bezighoudt met het projectmanagement;
  • Verschillende werk- en themagroepen, die zich bezighouden met vakinhoudelijke zaken, zoals archeologie en explosieven, bodem en water, communicatie, duurzaamheid, planeconomie, ontmanteling en ontwikkelstrategie.

Relevante websites

Voor meer informatie over de transformatie van Locatie Valkenburg kun je ook terecht op www.katwijk.nl of www.rijksvastgoedbedrijf.nl.